εκδίδω

εκδίδω (αόριστος εξέδωσα) να εκδώσω:
τυπώνω ένα βιβλίο και το στέλνω στα βιβλιοπωλεία


Το πρώτο βιβλίο στον κόσμο εκδίδεται από τον Gutemberg.

Leave a Reply