εικοσιτετράωρο

Το εικοσιτετράωρο
Οι 24 ώρες μιας ημέρας και μιας νύχτας, από 00 μέχρι 24
Μερικά μαγαζιά είναι ανοιχτά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο!

Leave a Reply