ανάβαση

Η ανάβαση / οι αναβάσεις
Όταν ανεβαίνω, πηγαίνω πάνω
Σε όλη την ανάβαση προς την κορφή του βουνού δεν σταμάτησε να μιλάει!

Leave a Reply