έδαφος

Το έδαφος / τα εδάφη
Η γη, το μέρος που πατάμε εμείς και τα κτίρια
Το έδαφος γύρω από ένα ποτάμι είναι καλό για την γεωργία

Leave a Reply