στροφή

« Declination & grammar rules (if available)

η στροφή / οι στροφές

examples | images

- στροφή στο google
- στροφή στο wordreference
- στροφή στο λεξικό Τριανταφυλλίδη (Ελληνικό - Ελληνικό)
- Add your own translation, definition, comment or question.

Leave a Reply