αντίθετο

« Declination & grammar rules (if available)

το αντίθετο / τα αντίθετα

examples | images

- αντίθετο στο google
- αντίθετο στο wordreference
- αντίθετο στο λεξικό Τριανταφυλλίδη (Ελληνικό - Ελληνικό)
- Add your own translation, definition, comment or question.

Leave a Reply