Άσκηση 1. Συμπληρώστε τα κενά
1. Ο αστυνόμος _______ (υπερβαίνω) τα καθήκοντα του όταν, κυνηγώντας τον ληστή, χρησιμοποίησε το όπλο του.
2. Ο πρωθυπουργός δεν περίμενε αυτή την αντίδραση από τα μέλη του κόμματός του. Πραγματικά _______ (εκπλήσσομαι)
3. __________ (εκλέγομαι) βουλευτής από τον ελληνικό λαό και θα δώσω εξηγήσεις μόνο σ’ αυτόν!
4. Θεώρησαν ότι __________ (θίγομαι) τα συμφέροντα τους και αντέδρασαν μ’ αυτόν τον τρόπο
5. Ο μάρτυρας _______ (καλούμαι) από το δικαστήριο, αλλά δεν παρουσιάστηκε στη δίκη.
6. Τα χρήματα _________ (κλέβομαι) πριν τρεις ημέρες.
7. Οι ληστές ___________ (τρέπομαι) σε φυγή.
8. Ο Παρθενώνας __________ (υφίσταμαι) τρομερή καταστροφή μετά από τον βομβαρδισμό των Βενετών τον 18 αιώνα
9. Ευτυχώς η βόμβα δεν ___________ (εκρήγνυμαι) χθες.

Leave a Reply