On line support for the Greek language courses offered by "DIALOGOS" in Istanbul

If you would like to register in a absolute beginners course you must first enroll in this lesson and teach yourself how to read and write

Hazırlık seviyesindekilerin Yunanca ile çok sınırlı ya da hiç bir bilgisi yoktur.

A sınıfı katılımcıları “θέλω να πάω στον γιατρό” gibi cümlelerde zorlanabilir.

AA sınıfı katılımcıları “θέλω να πάω στον γιατρό” gibi cümleleri şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanda anlayabilir ve kurabilirler.

Hazırlık seviyesindekilerin Yunanca ile çok sınırlı ya da hiç bir bilgisi yoktur.

A sınıfı katılımcıları “θέλω να πάω στον γιατρό” gibi cümlelerde zorlanabilir.

BB sınıfı katılımcılarının hala TV izlemekte ve Yunan gazetelerini okumakta zorlanırlar, ancak kendilerini karmaşık ve soyut durumlarda ifade edebilirler.